Word jij mentor bij School ’s cool Dronten?

Je ondersteunt en begeleidt kinderen uit groep 8 bij de overgang naar het voortgezet onderwijs als er twijfel is of zij dat zelfstandig kunnen. Je komt gedurende anderhalf jaar elke week bij het kind thuis.

(m.u.v. de schoolvakanties)

Word jij mentor bij School ’s cool Dronten?

Je ondersteunt en begeleidt kinderen uit groep 8 bij de overgang naar het voortgezet onderwijs als er twijfel is of zij dat zelfstandig kunnen. Je komt gedurende anderhalf jaar elke week bij het kind thuis.

(m.u.v. de schoolvakanties)

Ondersteunen bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs

Bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs verandert er veel voor kinderen. In de meeste gevallen kan een kind deze veranderingen met hulp van ouders en school goed aan. Voor sommigen is deze periode echter risicovol. Onderpresteren, ongewenst gedrag en vroegtijdig schoolverlaten liggen dan op de loer.

Thuismentoren voor dat extra zetje in de rug

School ‘s cool Dronten is een mentororganisatie die leerlingen ondersteunt door de inzet van een vrijwillige mentor. Dankzij deze individuele begeleiding kan de schoolcarrière van de leerling goed van start gaan in de brugklas en is er kans op betere leerresultaten en kan schooluitval worden voorkomen.

Thuismentoren voor dat extra zetje in de rug

School ‘s cool Dronten is een mentororganisatie die leerlingen ondersteunt door de inzet van een vrijwillige mentor. Dankzij deze individuele begeleiding kan de schoolcarrière van de leerling goed van start gaan in de brugklas en is er kans op betere leerresultaten en kan schooluitval worden voorkomen.

Meer over hoe wij werken

Als thuismentor kun je echt het verschil maken!

Het traject begint in de laatste maanden van groep 8. Vervolgens het hele eerste brugjaar, en in de tweede klas werken we toe naar een afronding rond de herfstvakantie. Meestal zijn de leerlingen (mentees) dan ‘geland’ en kunnen ze zelfstandig verder. In sommige gevallen is het nodig om het traject te verlengen. 

Samen met het kind, de ouders en de leerkracht van groep 8 wordt afgesproken waar jij de mentee bij gaat helpen. Meestal gaat het om het oefenen met zelfstandig leren, huiswerk plannen en met de agenda omgaan. Een mentee kan je ook om raad vragen, b.v. wanneer hij/zij zich niet op zijn gemak voelt op school. Als mentor ondersteun je ook de ouder(s) en geef je handvatten en tips. Verder kun je de ouder(s) ondersteunen bij het contact met school.

Als vrijwilliger krijg je vooraf een korte training. Tijdens het traject word je begeleid door de mentorcoördinator. Een keer per 6/8 weken neem je deel aan een intervisiebijeenkomst. Verder worden er themabijeenkomsten of workshops georganiseerd.

Veelgestelde vragen over het mentor zijn

Wat doe je als thuismentor?

Als thuismentor breng je wekelijks een bezoek aan het kind. Je helpt onder andere met praktische schoolzaken, zoals plannen, de aanpak van huiswerk en het aanbrengen van structuur. Vaak houd je als thuismentor ook samen met de ouders contact met school en ga je mee naar een ouderavond of bespreking.

De focus van de begeleiding ligt op het aanleren van alle vaardigheden die het kind nodig heeft om de schoolperiode goed te kunnen doorlopen, met als doel het verbeteren van de motivatie en betrokkenheid en het behalen van goede schoolresultaten.

De ondersteuning is meer dan hulp bij huiswerk of het aanreiken van leervaardigheden. De thuismentor maakt ook situaties of problemen bij het kind bespreekbaar en is er voor het kind, zodat die zich gezien en gewaardeerd voelt en een veilige plek heeft om vragen te stellen.

Ook kun je aandacht besteden aan de vrijetijdsactiviteiten, een activiteit stimuleren of samen met het kind iets leuks ondernemen. Voor dat laatste is een beperkt budget beschikbaar.

Wie kan thuismentor worden?

Belangrijk is dat jij affiniteit hebt met kinderen in de leeftijd van 11 tot 15 jaar en je kunt verplaatsen in hun situatie. Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en enige kennis van de vakken die in de brugklas worden gegeven is wel belangrijk. Verder ben je in staat om goed contact te leggen met de mentee en de ouders.

Je bent vrij om in overleg met ouders en mentee een afspraak te maken op een tijd die jouw schikt. Daardoor is het mentoraat geschikt voor zowel studenten, werkenden als gepensioneerden.

Voor thuismentor hoef je geen pedagoog of psycholoog te zijn.

Hoe word je als mentor aan een leerling gekoppeld?

Nadat je het aanmeldingsformulier hebt opgestuurd, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Daar komen motivatie, achtergrond en sociale vaardigheden aan de orde. Als de uitkomst van beide kanten als positief wordt ervaren, gaan we een overeenkomst voor de looptijd van een traject aan.

De School ’s cool coördinator heeft al kennis gemaakt met de kinderen en hun ouders. Hij zoekt een thuismentor die goed bij een leerling past. Voordat het traject start, is er eerst een kennismakingsgesprek met de mentor, de leerling (mentee) en de ouder(s). Als dat goed verloopt, maakt de mentor daarna een afspraak voor het eerste bezoek.

Hoe kan ik nog meer informatie krijgen?

Stuur een mail naar info@schoolscooldronten.nl en wij nemen contact op voor een mondelinge afspraak.

Oproep van ambassadeur Eus