Voor de ouders

Een thuismentor helpt uw zoon of dochter met allerlei schoolzaken. School ‘s cool zoekt een geschikte thuismentor. De thuismentor doet dit vrijwillig. Hij of zij komt bij u thuis en heeft zo altijd contact met u. U houdt de verantwoordelijkheid voor uw kind. Als u wilt, kan de thuismentor u steunen in het contact met school. De mentor vraagt altijd eerst uw toestemming voor overleg met school. Goede resultaten zijn belangrijk, maar het allerbelangrijkste is dat uw kind goed in zijn of haar vel zit. Dat heeft sowieso een positieve invloed op de resultaten.

Voor de ouders

Een thuismentor helpt uw zoon of dochter met allerlei schoolzaken. School ‘s cool zoekt een geschikte thuismentor. De thuismentor doet dit vrijwillig. Hij of zij komt bij u thuis en heeft zo altijd contact met u. U houdt de verantwoordelijkheid voor uw kind. Als u wilt, kan de thuismentor u steunen in het contact met school. De mentor vraagt altijd eerst uw toestemming voor overleg met school. Goede resultaten zijn belangrijk, maar het allerbelangrijkste is dat uw kind goed in zijn of haar vel zit. Dat heeft sowieso een positieve invloed op de resultaten.

Leerlingen basisonderwijs 

Een thuismentor helpt uw zoon of dochter met allerlei schoolzaken. De mentor doet dit op vrijwillige basis.

Meestal gaat het om oefenen met zelfstandig leren, huiswerk plannen en met de agenda omgaan. Daarbij is het goed om te weten dat School ’s cool geen huiswerkinstituut is. De mentor is ook iemand aan wie uw kind raad kan vragen, bijvoorbeeld als hij/zij zich niet op zijn gemak voelt op school. De mentor komt gedurende anderhalf jaar elke week bij u thuis en heeft zo ook altijd contact met u. Een van de ouders moet op dat moment thuis zijn. Het is belangrijk dat er dan voor uw kind een rustige werkplek in huis is.

De mentor gaat ook samen met u en uw kind op zoek naar een leuke hobby of sport als die er nog niet is, want een goede vrijetijdsbesteding heeft meestal een gunstige invloed op de schoolresultaten. 

Goede resultaten zijn belangrijk, maar het allerbelangrijkste is dat uw kind goed in zijn of haar vel zit.

Regelmatig heeft de mentor contact met de school om te horen hoe het op school gaat. Voorwaarde is wel dat u daar toestemming voor geeft. 

De mentor ondersteunt u als ouder(s) ook en geeft handvatten en tips. Verder kan de mentor u steunen in het contact met school.

Leerlingen voortgezet onderwijs

De thuismentor kan meegaan naar ouderavonden, rapportgesprekken of andere afspraken op school als u dat nodig vindt.

De mentor heeft soms ook contact met de klassenmentor/coach of docenten. Hij vraagt hiervoor altijd eerst uw toestemming.