Over ons

School ’s cool is in 1997 gestart in Amsterdam. In de loop der jaren zijn er in heel Nederland School ’s cool vestigingen bijgekomen.

Het mentorproject School ’s cool Dronten is eind 2021 gestart en wordt gesubsidieerd door de gemeente Dronten. School ‘s cool koppelt vrijwillige mentoren aan scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dankzij deze individuele begeleiding kan de schoolcarrière van de leerling goed van start gaan in de brugklas en is er kans op betere leerresultaten. Daardoor kan schooluitval worden voorkomen en vrijetijdsbesteding van de leerlingen worden bevorderd.

Over ons

School ’s cool is in 1997 gestart in Amsterdam. In de loop der jaren zijn er in heel Nederland School ’s cool vestigingen bijgekomen.

Het mentorproject School ’s cool Dronten is eind 2021 gestart en wordt gesubsidieerd door de gemeente Dronten. School ‘s cool koppelt vrijwillige mentoren aan scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dankzij deze individuele begeleiding kan de schoolcarrière van de leerling goed van start gaan in de brugklas en is er kans op betere leerresultaten. Daardoor kan schooluitval worden voorkomen en vrijetijdsbesteding van de leerlingen worden bevorderd.

Waar staan we voor?

Wij geloven in gelijke kansen voor elk kind en vergroten hierbij de betrokkenheid van de ouders. Daarom richten wij ons op kinderen die individuele ondersteuning nodig hebben om de kansen op succes, op school en in het leven te vergroten.

Hoe pakken we dat aan?

Een mentor van School ’s cool Dronten komt bij de leerling thuis en helpt de leerling bij het leren. Er is daarnaast aandacht voor het oplossen van problemen en het invullen van de vrije tijd. Deze persoonlijke aandacht voor de leerling en zijn of haar mogelijkheden voor wat betreft ontplooiing en talentontwikkeling is bijzonder. Een leerling voelt zich in al zijn of haar leefgebieden gehoord en gezien. De mentor is van de verschillende belevingswerelden van de leerling op de hoogte: van het leven thuis en het leven op school. Dat kan via het contact met de leerkracht en intern begeleider en/of door bezoek aan de ouderavond, samen met de ouders.

Hoe pakken we dat aan? 

Een mentor van School ’s cool Dronten komt bij de leerling thuis en helpt de leerling bij het leren. Er is daarnaast aandacht voor het oplossen van problemen en het invullen van de vrije tijd. Deze persoonlijke aandacht voor de leerling en zijn of haar mogelijkheden voor wat betreft ontplooiing en talentontwikkeling is bijzonder. Een leerling voelt zich in al zijn of haar leefgebieden gehoord en gezien. De mentor is van de verschillende belevingswerelden van de leerling op de hoogte: van het leven thuis en het leven op school. Dat kan via het contact met de leerkracht en intern begeleider en/of door bezoek aan de ouderavond, samen met de ouders.