Bestuur

Als thuismentor ondersteun je kinderen op verschillende momenten in hun schoolcarrière. Bijvoorbeeld bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, of de overgang van onderbouw naar bovenbouw.

Wordt jij mentor bij School’s Cool Dronten?

Als thuismentor ondersteun je kinderen op verschillende momenten in hun schoolcarrière. Bijvoorbeeld bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, of de overgang van onderbouw naar bovenbouw.

Ondersteunen bij de overgang naar het middelbare onderwijs of onder- naar bovenbouw

Als thuismentor ondersteun je kinderen op verschillende momenten in hun schoolcarrière. Bijvoorbeeld bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, of de overgang van onderbouw naar bovenbouw. Tijdens zulke overgangsmomenten verandert er namelijk veel. In de meeste gevallen kan een kind deze veranderingen met hulp van ouders en school goed aan. Voor sommigen is deze periode echter risicovol. Onderpresteren, ongewenst gedrag en vroegtijdig schoolverlaten liggen dan op de loer.

Thuismentoren voor dat extra zetje in de rug

School’s Cool is een mentororganisatie die leerlingen van 11 tot en met 18 jaar ondersteunt met een vrijwillige mentor. Dankzij deze individuele begeleiding kan de schoolcarrière van de leerling goed van start gaan in de brugklas en is er kans op betere leerresultaten. Daardoor kan schooluitval worden voorkomen en vrijetijdsbesteding van de leerlingen worden bevorderd.

Thuismentoren voor dat extra zetje in de rug

School’s Cool is een mentororganisatie die leerlingen van 11 tot en met 18 jaar ondersteunt met een vrijwillige mentor. Dankzij deze individuele begeleiding kan de schoolcarrière van de leerling goed van start gaan in de brugklas en is er kans op betere leerresultaten. Daardoor kan schooluitval worden voorkomen en vrijetijdsbesteding van de leerlingen worden bevorderd.

Veelgestelde vragen over het mentor zijn

Wat doe je als thuismentor?

Als thuismentor breng je wekelijks een bezoek aan het kind. Je helpt onder andere met praktische schoolzaken, zoals plannen, de aanpak van huiswerk en het aanbrengen van structuur. Vaak houd je als thuismentor ook samen met de ouders contact met school en ga je mee naar een ouderavond of bespreking.

De focus van de begeleiding ligt op het aanleren van alle vaardigheden die het kind nodig heeft om de schoolperiode goed te kunnen doorlopen, met als doel het verbeteren van de motivatie en betrokkenheid en het behalen van goede schoolresultaten.

De ondersteuning is meer dan hulp bij huiswerk of het aanreiken van leervaardigheden. De thuismentor maakt ook situaties of problemen bij het kind bespreekbaar en is er voor het kind, zodat die zich gezien en gewaardeerd voelt en een veilige plek heeft om vragen te stellen.

Ook kun je aandacht besteden aan de vrijetijdsactiviteiten, een activiteit stimuleren of samen met het kind iets leuks ondernemen. Voor dat laatste is een beperkt budget beschikbaar.

Wie kan thuismentor worden?

Your description goes here. Edit or remove this text inline or in the description settings

Hoe word je als mentor aan een leerling gekoppeld?

Your description goes here. Edit or remove this text inline or in the description settings